ANA SAYFA VALİLİK GENELGELER YATIRIMLARIMIZ İLÇELERİMİZ BAĞLANTILAR İLETİŞİM
 
Ankara Valiliği Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Kamu Hizmet Standartları
 


    
    
   

  

    
             

ANKARA GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SIRA NO

HİZMETİN ADI

İSTENEN BİLGİ VE BELGELER

İLK MÜRAACAT YERİ

HİZMETİN İL MÜDÜRLÜĞÜNDEKİ TAMAMLANMA SÜRESİ

1

Lisan İşlemleri 

1- Tescil Fişi
2- Sağlık Belgesi
3- Fotoğraf ( 2 Adet )
4- Veli izin belgesi
( 4 Belge )

Sicil Lisans Şube Müdürü

1 saat

( Tescil )

( Vize )

1- Sağlık Belgesi
2- Fotoğraf ( 2 Adet ) 
( 2 Belge )

Sicil Lisans Şube Müdürü

1 saat

( Transfer )

1- Tescil Fişi
2- Sağlık Belgesi
3- Fotoğraf ( 2 Adet )
4- Veli izin belgesi
5- İlişiksiz belgesi
6- Taahhütname  
( 6 Belge )

Sicil Lisans Şube Müdürü

1 saat

     Yabancı Uyruklu
      sporcular( Tescil )

1- Tescil Fişi
2- Sağlık Belgesi
3- Fotoğraf ( 2 Adet )
4- İlgili Federasyon yazısı
5- İkamet iznini gösterir belge fotokopisi
6- Pasaport fotokopisi      
( 6 Belge )

Sicil Lisans Şube Müdürü

1 saat

( Vize )

1- Önceki lisansı
2- Sağlık Belgesi
3- Fotoğraf ( 2 Adet )
4- İlgili Federasyon yazısı
5- İkamet iznini gösterir belge fotokopisi
6- Pasaport fotokopisi
( 6 Belge )

Sicil Lisans
Şube Müdürü

1 saat

( Transfer )

1- Tescil Fişi
2- Sağlık Belgesi
3- Fotoğraf ( 2 Adet )
4- İlişiksiz belgesi
5- Taahhütname
6- İlgili Federasyon yazısı
7- İkamet iznini gösterir belge fotokopisi
8- Pasaport fotokopisi
 ( 8 Belge )

Sicil Lisans
Şube Müdürü

1 saat

2

Kulüp İşlemleri
(Kulüp Tescili )

1- Dernek Tüzüğünün tasdikli örneği
2- Valilikten alınan izin yazısı
3- Kulüp Bilgi Formu
4- Kulüp Tescil Taahhütnamesi
5- Antrenörlerin antrenör belgelerinin sureti
6- Karar defteri fotokopisi
7- Antrenör sözleşmesi
8- Çalışmaların yürütüleceği tesis hakkında bilgi
9- Mevcut üye listeleri
( 9 Belge )

Sicil Lisans
Şube Müdürü

1 iş günü

3

Branş İlavesi 

1-Karar defteri fotokopisi
2-Bilgi Formu 
3-Antrenörlerin antrenör belgelerinin sureti
4-Antrenör sözleşmesi
5-Çalışmaların yürütüleceği tesis hakkında bilgi
( 5 Belge ) 

Sicil Lisans
Şube Müdürü

1 saat

4

Kurum, kuruluş izinleri

1-Federasyon Başkanlığı, spor kulübü başkanlığı veya İl Spor Temsilciliği teklifi
(1 belge)

Spor Şube Müdürü

1 iş günü

5

Kulüp kafile listelerinin onaylanması

1-Kafile listesinin yer aldığı kulüpten mühürlü ve imzalı (iki nüsha) dilekçe
(1 belge)

Spor Şube Müdürü

2 iş günü

6

İl Spor Merkezleri kayıtları

1- Kayıt formu
2- Nüfus cüzdanının aslı veya fotokopisi
3- Sağlık raporu (onaylanacak bölüm kayıt formu üzerindedir)                  
4-Veli izin belgesi (onaylanacak bölüm kayıt formu üzerindedir) 
5- Ücretin yatırıldığına dair makbuz
6- 2 adet fotoğraf
(6 belge)        

Spor Şube Müdürü

10 dakika

7

Cezası yoktur belgesi.

1.Nüfus cüzdanı  aslı veya fotokopisi
(1 Belge)

Spor Şube Müdürü

20 dk.

8

Saha ve Salon Tahsisi

1- Dilekçe
2- Ücret makbuzu
(2 belge)

İşletmeler Şube Müdürü

1-2 Gün

9

Saha ve Salonlara Reklam Alma

1- Dilekçe
2- Ücret makbuzu
(2 belge)                                                           

İşletmeler Şube Müdürü

1-2 Gün

10

Misafirhane ve Kamp Eğitim Merkezlerinin tahsisi

1-Dilekçe
(1 belge)

İşletmeler Şube Müdürü

1-2 Gün

11

 Ücretsiz tahsislerin yapılması

1-Dilekçe
(1 belge)

İşletmeler Şube Müdürü

1-2 Gün

12

Ücretsiz 13-15 yaş Deniz Kampı.

1-Başvuru formu
2-Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi.
3-Aile gelir belgesi
4- Başarı belgesi (takdir, teşekkür,veya sportif başarı)                                                                                (4 Belge)             

Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü

15 iş günü

13

Ücretsiz 16-18 yaş Doğa Kampı.

1-Başvuru formu
2-Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi.
3-Aile gelir belgesi,
4- Başarı belgesi (takdir, teşekkür,veya sportif başarı)
(4 Belge)             

Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü

15 iş günü

14

Ücretli 18-24 yaş Doğa Kampı

1-Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,
2-Banka dekontu.
(2 Belge)

Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü

10 Dakika

15

Gençlik Merkezlerine üyelik kaydı

1- Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi,
2- 2 adet fotoğraf,
3- 18 yaş  altı için veli izin belgesi.
(3 Belge)

Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü

10 Dakika

16

Özel Spor Salonları  Çalışma İzin  Belgesi  Gerçek  Kişiler 

1)Tesisin Adı Adresi Ve Uygulanacak Spor Dallarını Belirtir Dilekçe                        
2) Tesis İşletmecinin Nüfus Cüzdanı Örneği.                                                                          
3) Tesis sahibi veya vekalet edecek olan tesis sorumlusunun açık adresi ile adli sicil kaydı,
4) Tesis İşletmecisinin İkametgâh Belgesi.                                                                
5) 3 Adet Vesikalık Fotoğraf                           
6) Faaliyette bulunulacak her spor dalının çalıştırıcısına ait antrenör belgesi ve belge sahibi antrenörle yapılan bir yıllık sözleşmenin İlgili Federasyon veya İl Müdürlüğün'den tasdikli sureti
7) Ticaret Odasına kayıt belgesi, Esnaf ve Sanatkarlar Kooperatifine kayıtlı olanlara oda tarafından verilecek belge,
8) Tesisin onaylı 1/100 ölçekli planı,
9) Belediyelerce verilecek işyeri açma izin belgesi, itfaiye raporu, illerde il sağlık müdürlüğü, ilçelerde ilçe sağlık müdürlüğü raporu ve mahallin güvenlik teşkilatından alınacak genel güvenlik ve asayiş açısından kolluk kuvveti görüşü,
10) Faaliyette bulunulacak spor dalları federasyonlarınca düzenlenecek  yeterlilik belgesi.
(10 Adet belge)

Özel Spor Salonları   Şube Müdürü

 1  iş günü

17

Özel Spor Salonları  Çalışma İzin  Belgesi  Tüzel Kişiler 

1)Tesisin Adı Adresi Ve Uygulanacak Spor Dallarını Belirtir Dilekçe                       
2) Tesis sorumlusu veya vekalet edecek olan tesis amirinin açık adresi ve adli sicil kaydı,
3) Faaliyette bulunulacak her spor dalının antrenör belgesi ve belge sahibi antrenörle yapılan bir yıllık sözleşmenin noterden tasdikli sureti,
4) Tesisin tasdikli 1/100 ölçekli planı,
5) Belediyelerce verilecek işyeri açma izin belgesi, itfaiye raporu, il sağlık müdürlüğü raporu ve kolluk kuvvetlerinden alınacak genel güvenlik ve asayiş açısından kolluk kuvveti görüşü,
6) Faaliyette bulunulacak spor dalları federasyonlarınca düzenlenecek yeterlilik belgesi,
7) Tesis açmak isteyen tüzel kişilerden; şirket ana sözleşmesi, dernek tüzüğü veya vakıf senedinin yayınlandığı gazetenin bir nüshası.
8) Tesisin onaylı 1/100 ölçekli planı,
9) Belediyelerce verilecek işyeri açma izin belgesi, itfaiye raporu, illerde il sağlık müdürlüğü, ilçelerde ilçe sağlık müdürlüğü raporu ve mahallin güvenlik teşkilatından alınacak genel güvenlik ve asayiş açısından kolluk kuvveti görüşü,
10) Faaliyette bulunulacak spor dalları federasyonlarınca düzenlenecek yeterlilik belgesi.
(10 Adet belge)
               

Özel Spor Salonları  Şube Müdürü

 1  iş günü

   

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi veya başvuru eksiksiz yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da
ikinci müracaat yerine başvurunuz. 

 
İlk müracaat yeri İkinci müracaat yeri 
İsim        :Ayhan KILIÇİsim        : Dr.Burhan BAŞOĞLU
Unvan     :Şube MüdürüUnvan     : İl Müdürü
Adres     :19 Mayıs Spor Komp.Adres     : 19 Mayıs Spor Komp.
Telefon   :0312 309 21 00/ 134Telefon   : 0312 3244597
Faks       :0312 324 10 26Faks       : 0312 324 10 26
e-Posta   :ayhankilic25@hotmail.come-Posta   ankaragsim06@hotmail.com
 

 

 

Tweet Okunma Sayısı : 25202           Sayfayı yazdır  

      Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı         
           BİMER'i Arıyorum Yasal Hakkımı Kullanıyorum  

ANASAYFA | ATATÜRK VE ANKARA | VALİLİK | YATIRIMLARIMIZ | ANKARA İL YÖNETİCİLERİ LİSTESİ |  EĞİTİM HER ENGELİ AŞAR |  ANKARA OKUYOR 
ANA KIZ OKULDAYIZ  | AVRUPA BİRLİĞİ | İLÇELERİMİZ | BAĞLANTILAR | ÇOCUK DOSTU ŞEHİR | İLETİŞİM | GİZLİLİK | KULLANIM KOŞULLARI | SİTE HARİTASI 

Adres : Ulus / ANKARA Tel : +90 312 306 66 66  
Faks : +90 312 306 66 70 E-Mail : bilgi@ankara.gov.tr

  Ankara Yemekleri             

T.C. ANKARA VALİLİĞİ @ Kurumsal İnternet Sitesi
Bu site içerisinde yer alan metin ve görseller T.C. Ankara Valiliği tarafından sağlanmaktadır.
Sitede yer alan veriler bilgi amaçlı olup resmi nitelik taşımamaktadır.Her hakkı saklıdır. 2002-2014 ©